Over mij

Motivatie

Techniek is leuk en aansprekend. Telkens weer word ik blij als ik een mooie toepassing zie waarbij de techniek in dienst staat van een beoogd resultaat. Van kleins af aan tot nu, van een technisch-lego vrachtwagen tot een 240meter hoog reuzenrad: een goede oplossing vinden blijft een uitdaging en het geeft mij veel voldoening wanneer die gevonden is.

 

Technische toepassingen zijn zelden gebaseerd op één enkele discipline. Ik vind het uitdagend om de samenhang tussen disciplines te doorgronden en structureren, zodat je vanuit overzicht het probleem kan oplossen. Ieder product en ieder project heeft zijn eigen samenhang en zijn eigen uitdagingen.

Projecten door Temotech

Hieronder staan de opdrachten die ik met Temotech uitgevoerd heb.

Project Werkzaamheden
Deelontwerp leider en constructeur Doorlaatmiddel Vis Migratie Rivier en Keersluis Kornwerderzand voor de Afsluitdijk (Opdrachtgever: Levvel) -Deelontwerpleider: Begeleiding ontwerp diverse raakvlakken, composiete waterkerende schuiven en handling van alle onderdelen -Hoofdconstructeur: Ontwerp en berekening stalen voetgangersbrug en droogzetschotten
Structural engineering offshore gangways (opdrachtgever: Tillen) Berekening diverse onderdelen van offshore gangways
Structural engineering hijsmiddelen (opdrachtgever: Tillen) Berekening offshore hijsmiddelen en kranen
FEA berekeningen hoogspanningsmast met voorgespannen beton (Opdrachtgever: IV consult) Uitvoeren non-lineaire berekeningen hoogspanningsmasten (i.s.m. TNO, i.o.v. Tennet en Movares)
Structural engineering portaalconstructies (opdrachtgever: Tillen) Ontwerk en berekening van portalen voor diverse toepassingen, zoals: brandblusportaal opslag chemische containers en ondersteuning windturbine bladen voor transport naar offshore locatie
Structural engineering modulair transport systeem (Opdrachtegever: Wagenborg Nedlift) Ontwerp en structurele berekeningen van het nieuwe ‘Modulair Support System’ voor transporten
Structural engineering hoofdbrug in snelwegennet (Opdrachtgever: IV consult) Uitvoeren sterkte- en vermoeiingsberekeningen en het ontwerp van aanpassingen voor een brug in het hoofdwegennet van Nederland
Project engineer productielijn (Opdrachtgever: Van de Graaf Engineering) Opstellen technische specificaties en werktuigbouwkundig advies t.b.v. machine- en proceskeuzes voor een nieuw te realiseren grote plastic sortering plant ten behoeve van recycling in Nederland

Werkervaring voor Temotech

Hieronder staan een aantal relevante projecten waar ik voor mijn werkgevers aan gewerkt heb voordat ik begon met Temotech.

Project (werkgever) Werkzaamheden
Windscherm HSL brug Hollandsch Diep (Witteveen+Bos) Lead engineer: Technische leiding voor ontwerp, system engineering, vormgeving en windtunnelonderzoek
Pompschuiven Afsluitdijk (Witteveen+Bos, Levvel) Hoofdconstructeur: Ontwerp en berekening van pompschuiven
Overkapping station Delft (Witteveen+Bos, RIS) Hoofdconstructeur: Voorlopig ontwerp in samenwerking met gerenomeerd architectenbureau
Levensduur verlengde maatregelen stalen brug (Witteveen+Bos) Lead engineer: Ontwerp spoedmaatregelen om scheurgroei te stoppen
Transport havenkranen (Mammoet) Structural engineer: Ontwerp en berekening van samenstelling van transportbalken met een voorgespannen koppeling
New York Wheel, reuzenrad 190meter (Mammoet) Structural engineer: Diverse werkzaamheden waaronder bepalen opbouwmethode en ontwerp van installatietools
Dubai-i, reuzenrad 250meter (Mammoet) Structural engineer: Diverse werkzaamheden waaronder bepalen opbouwmethode